04 (5)

Massage chân

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 1)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 1)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 2)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 2)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 3)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 3)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 4)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 4)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 5)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 5)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 6)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 6)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 7)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 7)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 8)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 8)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 9)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 9)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 10)

Hướng dẫn massage chân trước khi tiến hành vẽ móng nghệ thuật (Bước 10)

Các sản phẩm đã được sử dụng cho bài thực hành chăm sóc massage chân ngày hôm nay

Các sản phẩm đã được sử dụng cho bài thực hành chăm sóc massage chân ngày hôm nay

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:

Có thể bạn thích

Liên hệ: 0435.77.55.66 hoặc 0901 788 588