fingernail-airbrush_NailVie

Sơn Airbrush được hiểu nôm na là vẽ bằng phun sơn nghệ thuật, có thể được sử dụng với bất cứ bề mặt nào, từ giường, tủ cho tới tường nhà … Hiện nay, kĩ thuật sơn Airbrush cũng đã được áp dụng với vẽ móng nghệ thuật. Kĩ thuật này có ưu điểm đó là hình vẽ sống động và có chiều sâu hơn so với các phương pháp vẽ nghệ thuật thông thường.

Cùng tham khảo một số mẫu móng phun sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia dạy vẽ móng cao cấp của Winnie Academy thực hiện dưới đây!

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 1)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 2)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 3)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 4)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 5)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 6)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 7)

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy

Bộ sưu tập vẽ móng bằng kĩ thuật sơn Airbrush được thực hiện bởi các chuyên gia của Winnie Academy (Ảnh 8)

 

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm:

Có thể bạn thích

Liên hệ: 0435.77.55.66 hoặc 0901 788 588